අපි පිරිනමන දේ

විශේෂිත නිෂ්පාදන

අපේ කතාව

ටියැන්ජින් පැන්ඩා ටෙක්නොලොජි ග RO ප් කම්පැනි ලිමිටඩ් . R & D. නිෂ්පාදන, විකුණුම් සහ සේවා ඒකාබද්ධ කරන සමූහ තාක්‍ෂණ සමාගමකි. ලොව පුරා සිටින මිනිසුන්ට බුද්ධිමත් ධාවන විසඳුම් ලබා දීමට මෙම කණ්ඩායම කැපවී සිටී.

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්

අපිව අනුගමනය කරන්න